Berichten met een Label ‘Loonaangifte’

Hoe kan ik controleren of de correctie loonaangifte correct gekoppeld is aan de volledige/aanvullende aangifte?

Geschreven door Irene Nuijten op . Geplaatst in Exact Globe

In de blogpost ‘Hoe verwerk ik een correctie loonaangifte?’, heeft u kunnen lezen hoe u een correctie loonaangifte kunt koppelen aan een volledige/aanvullende aangifte. In deze blogpost zal worden uitgelegd hoe u kunt controleren of de correctieaangifte goed is gekoppeld aan de volledige/aanvullende aangifte.

Aangifte loonheffingen via Digipoort in 2017

Geschreven door Annette Meijer op . Geplaatst in Exact Globe, Exact Online

Met de invoering van SBR (Standard Business Reporting) gaat de Belastingdienst stapsgewijs over op een nieuw, overheidsbreed kanaal: Digipoort. SBR is de standaard voor het samenstellen van financiële rapportages en voor het aanleveren van verplichte rapportages aan overheden. Met SBR worden gegevens in de financiële administratie uniform vastgelegd, zodat u ze eenvoudig kunt gebruiken voor rapportages aan overheidsinstellingen en banken.

Afdracht crisisheffing hoog loon in de loonadministratie

Geschreven door Annette Meijer op . Geplaatst in Exact Globe, Exact Online

De pseudo-eindheffing voor hoge lonen is een crisisheffing en na de introductie in 2013, is deze heffing ook van toepassing in 2014. Voor medewerkers met een jaarloon dat in 2013 hoger is dan € 150.000, dient de werkgever in 2014 eenmalig een extra crisisheffing te betalen. Tot dit jaarloon behoren alle structurele en incidentele beloningen. Deze eindheffing bedraagt 16%.

Categorieën