Berichten met een Label ‘Lay-out’

Exact voor Productie Ease of Use: Artikel/leverancier opmerkingen op de bestelling

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Soms is het nodig om de bestelling van een uitgebreide tekst te voorzien met aanwijzingen voor de leverancier. Vaak is deze tekst niet alleen afhankelijk van het artikel, maar ook van de leverancier. We hebben nu de mogelijkheid toegevoegd om zogenaamde artikel/leverancier opmerkingen af te drukken op de bestelling.

Exact voor Productie ease of use: Formulieren voor de werkvloer

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

De gebruikelijke methode in Exact voor Productie om informatie naar de werkvloer te brengen zijn documenten en de Smart Shop Floor app. Toch zijn er vaak ook gegevens nodig die niet gemakkelijk in Exact voor Productie onder te brengen zijn, of er is een behoefte om gegevens te verzamelen op de werkvloer door middel van formulieren. Een recente verbetering maakt het mogelijk om formulieren voor te bedrukken met gegevens uit Exact voor Productie.

Tip: Facturen met nulbedragen genereren

Geschreven door Tina Brands op . Geplaatst in Exact Globe

Het kan zijn dat u uw relatie gratis artikelen wilt verstrekken, bijvoorbeeld uit marketingoogpunt. In zo’n geval kunt u de gerealiseerde uren of artikelen factureren tegen een nulbedrag. De artikelen verschijnen dan wel op de factuur, maar met het bedrag ‘€ 0,00’. Dit kan ook voorkomen wanneer bijvoorbeeld ongeplande werkzaamheden voor een project worden uitgevoerd en u heeft afgesproken deze niet te factureren.

Betalingstermijnen op een aparte pagina tonen

Geschreven door Irene Nuijten op . Geplaatst in Exact Globe

In Exact Globe is het mogelijk om gegevens van de betalingstermijn(en) van de factuur die u naar uw klant verstuurt op de lay-out af te drukken. Hiervoor kunt u de gewenste velden toevoegen in het ‘Betalingstermijn’ blok van de lay-out.  Het is ook mogelijk om de betalingstermijn(en) op een aparte pagina af te drukken.

Exact voor Productie Ease of Use: Projectgegevens in de lay-outs

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Met de beschikbare functionaliteit van Exact voor Productie kunnen we projecten aanmaken en kunnen we offertes, verkooporders, bestellingen, werkorders en facturen koppelen aan een project. Dit is handig voor productiebedrijven die een palet van diensten en producten leveren voor hetzelfde doel. We hebben de projectfunctionaliteit uitgebreid naar de lay-outs zodat we beter kunnen communiceren met ketenpartners.

Persoonlijker en uitgebreider begeleidend schrijven in uw email

Geschreven door Ruud Blom op . Geplaatst in Exact Financials

Van uit Exact Financials was het al mogelijk om documenten zoals facturen, betalingsherinneringen, incasso’s en betaalspecificaties per email aan uw relaties te sturen. Tot versie 7.22 was de begeleidende tekst in de email zeer beperkt. In versie 7.22 is een nieuw lay-out type toegevoegd welke gekoppeld kan worden aan het te mailen PDF-document.

Waarom kan ik de exportdirectory niet selecteren bij het exporteren van een lay-out?

Geschreven door Ruud Blom op . Geplaatst in Exact Financials

Als u in Exact Financials een formulierenlay-out exporteert via [System: Applicatie, Formulierenlay-outs, Exporteren] naar uw lokale schijf, dan wordt er in Exact Financials Enterprise 7.11 niet meer gevraagd naar een standaard exportdirectory, zoals t/m 7.10.22 nog wel het geval was. In versie 7.11 wordt deze lay-out namelijk standaard in de installatiedirectory opgeslagen.

Maximaal aantal regels instellen op de factuurlay-out

Geschreven door Ruud Blom op . Geplaatst in Exact Financials

Met de Sales module is het onder andere mogelijk om verkoopfacturen te genereren, af te drukken en te mailen aan de hand van voorgedefinieerde lay-outs. Met deze lay-outs kan informatie gerangschikt en voorgedefinieerd worden zodat alle klanten eenzelfde factuur ontvangen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld de eigen adresgegevens, afsluiting, kvk-nummers, etc. standaard worden voorgevuld. Op de lay-out kunnen tevens artikelblokken toegevoegd worden. Hiermee kan informatie uit de factuurregels zoals omschrijving, artikelnummer, aantallen, etc. direct afgedrukt worden.

Categorieën