Berichten met een Label ‘Exact voor Productie’

Exact voor Productie Ease of Use: Artikel/leverancier opmerkingen op de bestelling

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Soms is het nodig om de bestelling van een uitgebreide tekst te voorzien met aanwijzingen voor de leverancier. Vaak is deze tekst niet alleen afhankelijk van het artikel, maar ook van de leverancier. We hebben nu de mogelijkheid toegevoegd om zogenaamde artikel/leverancier opmerkingen af te drukken op de bestelling.

Exact voor Productie Ease of Use: Artikel extra velden voor de werkbon

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

 

Eind 2017 hebben we de mogelijkheid geïntroduceerd om zelf velden toe te voegen aan de artikelen. We hebben daarbij ook deze velden beschikbaar gemaakt voor de logistieke lay-outs (bestelling, offerte, verkooporder, pakbon en factuur) voor zowel Exact voor Handel als voor Exact voor Productie. Nu zijn deze extra velden ook beschikbaar voor de werkbon lay-out.

Wat is nu eigenlijk Material Requirements Planning (MRP)?

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Material Requirements Planning of MRP is een begrip dat niet voor iedereen duidelijk is. Waar soms gedacht wordt dat het een marketingbegrip is dat betrekking heeft op alle productiesoftware betekent het voor anderen weer iets dat met het bestellen van materiaal te maken heeft. Wat het dan eigenlijk blijkt te zijn is een handige methode om uit te rekenen wat de behoefte in de tijd is aan producten en materialen, met het oogmerk om vooral niet te veel of te vroeg te bestellen of te produceren.

Exact voor Productie Ease of Use: Welke hoeveelheid hebben we deze maand geproduceerd?

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Het rapporteren van de hoeveelheden die we in een periode geproduceerd hebben is een behoefte in veel bedrijven. In het Statusoverzicht | Werkorders werd tot voor kort een totale hoeveelheid gerapporteerd zonder dat daarbij een tijdsinterval geselecteerd kon worden. Een nieuw filter op het scherm maakt het mogelijk om de geproduceerde hoeveelheid in een geselecteerde periode te rapporteren.

Hoe bereken ik de kostprijzen van producten en halffabrikaten als de grondstofprijzen gewijzigd zijn?

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Als grondstofprijzen wijzigen, veranderen daardoor ook de kostprijzen van de producten en halffabrikaten waar die grondstoffen in gebruikt worden. De onhandige manier om kostprijzen bij te werken is door elke stuklijst te openen en de nieuwe berekende kostprijs als artikelkostprijs te bewaren. Exact voor Productie heeft een veel handiger functie om alle kostprijzen in één keer door te rekenen. Bovendien werkt dat ook op basis van bijvoorbeeld de meest recente inkoopprijs of de inkoopprijs van de hoofdleverancier.

Exact voor Productie Ease of Use: Werkorders plannen naar seriegrootte

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Efficiënt produceren betekent vaak dat we een ketel vullen met een vaste hoeveelheid, of dat we een seriegrootte maken van een vast aantal stuks. Op die manier maken we optimaal gebruik van onze productiemiddelen waardoor de kosten laag blijven. We hebben het scherm voorraadplanning aangepast met een optie om werkorders te maken rekening houdend met deze optimale seriegrootte.

Exact voor Productie Ease of Use: Projectgegevens in de lay-outs

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Met de beschikbare functionaliteit van Exact voor Productie kunnen we projecten aanmaken en kunnen we offertes, verkooporders, bestellingen, werkorders en facturen koppelen aan een project. Dit is handig voor productiebedrijven die een palet van diensten en producten leveren voor hetzelfde doel. We hebben de projectfunctionaliteit uitgebreid naar de lay-outs zodat we beter kunnen communiceren met ketenpartners.

Exact voor Productie Ease of Use: Verplaatsingsadvies naar voorraadhoudende toeleveranciers

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

In 2016 hebben we functionaliteit toegevoegd voor verplaatsingsadvies van ons hoofdmagazijn naar het magazijn van onze toeleverancier of ons distributiecentrum. Dit advies was ontworpen om de hoeveelheid van het geplande tekort op dat magazijn te verplaatsen, oftewel geen pallet teveel. De moderne keten werkt steeds meer met partners die onze geconsigneerde voorraad houden. Een recente verbetering ondersteunt werken met voorraadhoudende toeleveranciers.

Exact voor Productie Ease of Use: Kosten in de meerlaagse stuklijst

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Op de stuklijstversie staat een specificatie van de productiekosten verdeeld in materiaal, bewerkingen en uitbesteed werk. Echter, als er tussen het materiaal ook halffabrikaten staan, dan zijn de bijbehorende kosten van bewerking en uitbesteed werk inmiddels opgenomen in de kostprijs van dat halffabrikaat. Een recente verbetering aan het overzicht meerlaagse stuklijst geeft nu inzicht in de werkelijke verdeling van productiekosten voor artikelen met een meerlaagse stuklijst.

Categorieën