Auteur Archief

Premiekorting jongere werknemer per 1 juli 2015

Geschreven door Annette Meijer op . Geplaatst in Exact Globe, Exact Online

De ureneis voor de premiekorting jongere werknemer is vanaf 1 juli 2015 omlaag gegaan naar 24 uur per week. U kunt vanaf 1 juli 2015 de premiekorting jongere werknemer toepassen als u een jongere werknemer met een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week in dienst neemt voor ten minste 6 maanden. Deze aangepaste ureneis geldt alleen voor werknemers die in dienst komen op of na 1 juli 2015. De overige voorwaarden blijven onveranderd en kunt u terugvinden in paragraaf 5.12 van het ‘Handboek Loonheffingen’ van de Belastingdienst.

Loopbaanbudget in Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Geschreven door Annette Meijer op . Geplaatst in Exact Globe, Exact Online

Vanaf 1 juli 2015 gaat een nieuwe regeling in voor de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening: het Loopbaanbudget. De werkgever bouwt voor iedere werknemer vanaf 1 juli 2015 een Loopbaanbudget op. Dit budget bestaat uit een loopbaanbedrag en uit vitaliteitsuren en de besteding ervan moet de individuele inzetbaarheid van de werknemer ondersteunen en helpt de organisatie om mee te blijven bewegen met ontwikkelingen in het werk.

Aangifte loonheffingen via Digipoort in 2017

Geschreven door Annette Meijer op . Geplaatst in Exact Globe, Exact Online

Met de invoering van SBR (Standard Business Reporting) gaat de Belastingdienst stapsgewijs over op een nieuw, overheidsbreed kanaal: Digipoort. SBR is de standaard voor het samenstellen van financiële rapportages en voor het aanleveren van verplichte rapportages aan overheden. Met SBR worden gegevens in de financiële administratie uniform vastgelegd, zodat u ze eenvoudig kunt gebruiken voor rapportages aan overheidsinstellingen en banken.

Categorieën