Exact Support Blog: Exact Online

Werkvoorbereiding bij Industriële bedrijven met Exact voor Productie: De offerte

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Er gaat een heel traject vooraf aan het produceren van een maatwerkproduct. Natuurlijk moeten we de klantvraag begrijpen en omzetten naar de beschrijving van een produceerbaar product, de kosten daarvan berekenen en een offerte opstellen voor de klant. Pas als de offerte geaccepteerd wordt vangt het eigenlijke werk pas aan. Exact voor Productie heeft specifieke functies om het werk van de calculator te ondersteunen.

Barcodes gebruiken op alle layouts van Exact Online

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

 

Barcodes zijn afbeeldingen van data die door machines gelezen kunnen worden. Ze worden tegenwoordig aangebracht op vrijwel elk product and met de hulp van een barcodelezer geven ze ons inzicht in de prijs, garantietermijn, bestemming of vluchtnummer. Van oorsprong zijn er maar weinig velden beschikbaar als barcode op layouts van Exact Online. We gaan nu de mogelijkheid introduceren om elk veld op elke layout als barcode af te drukken.

Exact voor Productie Ease of Use: Werkorders voorwaarts, achterwaarts en bi-directioneel inroosteren

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

De geplande bewerkingen van een werkorder hebben een duur en een volgorde, maar bij het aanmaken van de werkorder zijn is de datum en tijd van elke bewerking nog onbepaald. Met de nieuwe functie inroosteren kunnen we automatisch een rooster aanmaken. Daarbij kunnen we rekening houden met de wens om de klant zo snel mogelijk te bedienen (voorwaarts), de werkorder zo laat mogelijk te beginnen (achterwaarts) of alleen de ontbrekende bewerkingen te plannen (bi-directioneel).

Exact voor Productie Innovatie: Orderdoorlooptijd en Productiedoorlooptijd

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Op het offertescherm en in de stuklijstversie van Exact voor Productie wordt gesproken over de ‘doorlooptijd’. We hebben dit begrip geïntroduceerd om uit te drukken hoe lang het duurt om een product of een aantal producten te vervaardigen. Naarmate we meer planningsfunctionaliteit ontwikkelen zullen we preciezer moeten worden in onze definities. We gaan binnenkort onze doorlooptijd hernoemen in ‘productiedoorlooptijd’, en we introduceren een nieuw begrip genaamd ‘orderdoorlooptijd’ in alle edities van Exact voor Productie.

Exact voor Productie ease of use: Formulieren voor de werkvloer

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

De gebruikelijke methode in Exact voor Productie om informatie naar de werkvloer te brengen zijn documenten en de Smart Shop Floor app. Toch zijn er vaak ook gegevens nodig die niet gemakkelijk in Exact voor Productie onder te brengen zijn, of er is een behoefte om gegevens te verzamelen op de werkvloer door middel van formulieren. Een recente verbetering maakt het mogelijk om formulieren voor te bedrukken met gegevens uit Exact voor Productie.

Exact voor Productie Ease of Use: Batches toewijzen met de werkorderuitgiftebon

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Er zijn verschillende layouts waarop werkordermaterialen worden getoond, zoals de werkbon, de picklijst voor productie en de verzamelpicklijst voor productie. Geen van die layouts is geschikt om uw magazijnmedewerkers een vooraf geselecteerde batch te laten verzamelen. Wij hebben onlangs een werkorderuitgiftebon toegevoegd voor precies dat doel: de juiste batch verzamelen.

Exact voor Productie Innovatie: Smart Shop Floor logistiek

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Smart Shop Floor is de app voor tablets, telefoons of grote aanraakschermen waarmee productiemedewerkers hun werkorders kunnen raadplegen en tijd kunnen registreren. Wij hebben daar nu functionaliteit aan toegevoegd om materiaalverbruik en productontvangst vast te leggen: Smart Shop Floor logistiek. Deze functionaliteit is vanaf heden beschikbaar voor alle gebruikers van Smart Shop Floor.

Exact voor Productie innovatie: Wachten met levering voor Smart Shop Floor

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Al een product gereedgemeld wordt op de werkvloer zullen we een bestemming moeten kiezen: gaat het naar de voorraad, gaan we het onmiddellijk leveren aan de klant of gaan we wachten met levering totdat andere bestelde producten ook gereed zijn? Via de schermen van Exact voor Productie zijn alle drie bestemmingen beschikbaar, maar in Smart Shop Floor kunnen we slechts kiezen uit wachten voor levering of naar de voorraad.

Exact voor Productie Ease of Use: Werken met het voorgesteld aantal

Geschreven door Pieter Hamans op . Geplaatst in Exact Online

Het tijdinvoerscherm heeft een kolom genaamd aantal. Ook in Smart Shop Floor, op het stopscherm, kunnen we een aantal ingeven. We moeten daarbij bedenken dat we hier het verwerkte aantal ingeven, en niet het aantal ontvangen in voorraad. Alleen als we het verwerkte aantal op de laatste bewerking van een bewerkingsvolgorde invoeren zouden we dat als een voorgesteld aantal (te ontvangen) kunnen beschouwen. Een verbetering aan het ontvangstscherm vergemakkelijkt het werken met het voorgesteld aantal.

Categorieën