Het bedrag incassokosten op de lay-out

Geschreven door Marcel Thijssen op . Geplaatst in Exact Globe

Vanaf juli 2012 is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ingevoerd. Dit betekent dat het bedrag van de incassokosten op de betalingsherinnering voorafgaande aan de aanmelding bij een incassokantoor vermeld moet worden.

Hiervoor is een (wettelijke) staffel opgesteld:

Hoofdsom Percentage ten hoogste Vergoeding incassokosten
Over de eerste 2500 euro 15 % Minimaal 40 euro
Over de volgende 2500 euro 10 %
Over de volgende 5000 euro 5 %
Over de volgende 190.000 euro 1 %
Over het meerdere 0,5 % Maximaal 6775 euro

De hoofdsom bestaat uit het totaal van vervallen openstaande posten. Een voorbeeldberekening: Bij een vervallen hoofdsom van 6000 euro worden de incassokosten als volgt berekend 375 (15% van 2500) + 250 (10% van 2500) + 50 (5% van 1000) = 675.

Voor meer informatie hierover kunt u ook deze website raadplegen.

Toepassen op de lay-out?
Om dit bedrag op een herinneringslay-out te tonen kunt u de volgende zeven rekenvelden aanmaken in het Totaalblok S.V van een herinneringslay-out. Wanneer deze precies op dezelfde lay-outpositie geplaatst worden zal altijd maar één van de rekenvelden getoond worden.

 • Minimum 40,-:
  [Totaalbedrag vervallen] < 266,67 then 40
 • Tussen 266,67 en 2500:
  ([Totaalbedrag vervallen] > 266,67 &&[Totaalbedrag vervallen] <= 2500) then [Totaalbedrag vervallen] * 0,15
 • Tussen 2500 en 5000:
  ([Totaalbedrag vervallen] > 2500 && [Totaalbedrag vervallen] <= 5000) then (([Totaalbedrag vervallen] – 2500) * 0,10) + 375
 • Tussen 5000 en 10.000:
  ([Totaalbedrag vervallen] > 5000 && [Totaalbedrag vervallen] <= 10000) then (([Totaalbedrag vervallen] – 5000) * 0,05) + 625
 • Tussen 10.000 en 200.000:
  ([Totaalbedrag vervallen] > 10000 && [Totaalbedrag vervallen] <= 200000) then (([Totaalbedrag vervallen] – 10000) * 0,01) + 875
 • Tussen 200.000 en 1.000.000:
  ([Totaalbedrag vervallen] > 200000 && [Totaalbedrag vervallen] <= 1000000) then (([Totaalbedrag vervallen] – 200000) * 0,005) + 2775
 • Boven 1.000.000:
  [Totaalbedrag vervallen] > 1000000 then 6775

Toevoegen van rekenvelden
Een rekenveld kunt u toevoegen aan de lay-out door de volgende stappen uit te voeren:

 • Bewerk een bestaande lay-out of maak een nieuwe aan via [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documentinstellingen].
 • Voeg een rekenveld toe [Bewerken, Toevoegen, Rekenveld].
 • In dit scherm kiest u voor een ‘Totaalblok (Bedrag in S.V.).
 • Klik nu op Formule wijzigen.

 • Vul per blok één van bovenstaande regels in.
 • Herhaal bovenstaande stappen voor de verschillende formules totdat de zeven velden zijn aangemaakt.
 • Plaats alle velden over elkaar op dezelfde positie.

Meer informatie

Picture credits

Labels:, , ,

Laat een reactie achter

Categorieën